About | מלכי האוס

About

About

מלכי, ירוקת העיניים, חלמה תמיד לארח, זה מה שהיא הכי אוהבת. אחרי התמודדות עם קושי גדול הבינה שחלומות צריך להגשים, 

וצריך לדייק אותם וגם לשדרג למקסימום. היא הבינה שהשמים הם הגבול וזה מה שרצתה שהיה הכי הרבה במתחם הנופש שהקימה עם שי בן זוגה .....